מחירון טיפולים
סוג הטיפול:
מחיר בש''ח:
טיפול שורש
340
כתר
610
ניקוי שיניים
440
סתימה
180
צילום פה
600
סגור חלון