מחירון טיפולים
סוג הטיפול:
מחיר בש''ח:
הלבנה
1200
טיפול שורש
500-600
כתר
800
כתר זרקוניה
2500
מבצע - שתלים
2590 כולל מבנה + כתר
ניקוי שיניים
150
סתימה
200
עקירה כירוגית
500
עקירה רגילה
150
עקירת שן בינה
250
סוג הטיפול:
מחיר בש''ח:
צילום פה
חינם
סגור חלון