מחירון טיפולים
סוג הטיפול:
מחיר בש''ח:
טיפול שורש
650
כתר
1550
כתר גלבנו
3000
כתר זרקוניה
3500
ניקוי שיניים
250
סתימה
200
עקירה כירוגית
500
עקירה רגילה
250
עקירת שן בינה
300
ציפוי חרסינה לומינירס
4700
סוג הטיפול:
מחיר בש''ח:
ציפוי חרסינה למינייט
3500
תותבת חלקית ויטליום
3000
תותבת יצוקה ויטליום
4500
תותבת שלמה 2 חלקים כולל רשת
4500
סגור חלון